5 danske crowdlending platforme i 2024

Danske crowdlending platforme

Bemærk: Indholdet skal ikke betragtes som investeringsrådgivning. Når du investerer, er der en risiko for, at du taber penge. SmartMoney kan ikke holdes ansvarlig for tab, der måtte opstå som følge af brugen af information på siden. Der tages forbehold for tastefejl og fejlagtige informationer.

Hvis du vil i gang med crowdlending, er det oplagt at starte på en af de danske crowdlending platforme.

For selvom det i Danmark er muligt at investere på større udenlandske platforme, som Mintos og PeerBerry, har de danske crowdlending platforme nogle klare fordele:

  • Mange danske crowdfunding sites indberetter automatisk dine gevinster til SKAT
  • En investering i dansk crowdlending er ofte en direkte investering i det danske samfund

I skrivende stund er der fem danske platforme, som gør det muligt at investere i crowdlending:

1. Kameo

Kameo crowdlending platform

Kameo blev grundlagt i 2014 og er en af de første danske crowdlending platforme. Hos Kameo kan du investere i lån til ejendomsprojekter og SMV’er i Skandinavien.

Minimumsinvesteringen på Kameo er 500 kroner. Investorerne på platformen har et gennemsnitligt årligt afkast på 8,80%.

Kameo har formidlet lån for over 2.600.000.000 kroner, hvilket ligger i den høje ende for de danske crowdlending platforme.

På Kameo bærer du risikoen i tilfælde af at de projekter du har lånt penge til går konkurs. For at minimere din risiko er der pant eller kaution i alle lån. Desuden er alle projekter kreditvurderet.

Kameo indberetter automatisk brugernes renteindtægter til SKAT. Dermed er Kameo også skattemæssigt en af de bedre danske crowdlending platforme at investere på.

2. FlexFunding

FlexFunding crowdlending platform

FlexFunding blev stiftet i 2013 og var dermed den første crowdlending platform i Danmark. På platformen har du mulighed for at optage eller investere i virksomhedslån.

For at komme i gang på FlexFunding skal du minimum investere 200 kroner. Platformens investorer har i skrivende stund et årligt gennemsnitlig afkast på 5,52%.

FlexFunding har gennem tiden formidlet lån til virksomheder for over 500.000.000 kroner. Det gør FlexFunding til den anden største danske crowdlending platform.

I tilfælde af at den virksomhed, som du har lånt penge til, går konkurs, går din investering tabt. Før en virksomhed får mulighed for at låne gennem FlexFunding, skal den dog først igennem en kreditvurdering.

3. Lendino

Lendino crowdlending platform

Lendino blev grundlagt i 2014 og er blandt de første danske crowdlending platforme. Platformen tilbyder både lån til virksomheder og privatpersoner.

For at komme i gang på Lendinos lånemarked, skal du minimum investere 1.000 kroner. På lånemarkedet er det gennemsnitlige årlige afkast på cirka 4,96%.

Lendino har samlet set udstedt lån for over 150.000.000 kroner, hvilket er i den lave ende for de danske crowdlending platforme.

I tilfælde af manglende tilbagebetaling bærer du risikoen. For at minimere din crowdlending risiko, er det en god idé, at sprede dine investeringer over flere lån. Derudover bør du være opmærksom på de forskellige risikoklasser på Lendino.

Lendino indberetter automatisk brugernes renteindtægter, udestående lån og indskud til SKAT. Eventuelle kursgevinster og -tab fra køb og salg på det sekundære marked skal du selv indberette. Det samme gør sig gældende, hvis låntager ikke kan tilbagebetale, hvor du i nogle tilfælde kan opnå et fradrag.

4. Fundbricks

Fundbricks crowdlending platform

Fundbricks blev stiftet i 2018 og er en af de nyere danske crowdlending platforme. På Fundbricks kan du låne penge ud til danske ejendomsprojekter.

For at kunne bruge Fundbricks, skal du mindst investere 10.000 kroner. Minimumsinvesteringen varierer fra projekt til projekt og kan være helt op til 50.000 kroner. Til gengæld er afkastet højere end for de fleste andre danske crowdlending platforme på omkring 8-12%.

Som investor betaler du hverken kurtage eller andre administrationsomkostninger ved brug af platformen. Disse udgifter pålægges ejendomsudvikleren på platformen.

5. The Many (Lukket)

The Many crowdlending platform

The Many er en af de bedste danske crowdfunding platforme til ejendomsinvestering og grøn energi. Platformen blev stiftet i 2017.

Minimumsinvesteringen på The Many er på 100 kroner og det forventede afkast ligger på 3-10%. Dit endelige afkast vil afhænge de projekter du vælger at investere i.

Der er samlet set blevet investeret for over 200.000.000 kroner på The Many. Det gør The Many til den største aktiebaserede crowdfunding platform i Danmark.

The Many indberetter automatisk brugernes afkast til SKAT. Den automatiske indberetning er en stor fordel for dig, da det medfører mindre skatteadministration.

Platformen hed tidligere Brickshare, men skiftede navn til The Many i midten af 2020.

Se de 10 bedste crowdlending platforme her.