10 største risici ved crowdlending i 2024

Crowdlending risiko

Overvejer du hvilken risiko der er ved crowdlending? I denne guide, gennemgås 10 af de største crowdlending risici, i vilkårlig rækkefølge.

Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende.

Risiko ved crowdlending:

 1. Kreditrisiko
 2. Platformsrisiko
 3. Cash drag
 4. Lånevirksomheders konkurs
 5. Inflationsrisiko
 6. Likviditetsrisiko
 7. Risiko for svindel
 8. Valutarisiko
 9. Lovændringer
 10. Risiko for recession

1. Kreditrisiko

Ved investering i crowdlending er der en risiko for, at låntageren ikke kan tilbagebetale sit lån. Sker det, vil låntageren stoppe med at afbetale på lånet og dermed misligeholde sin gæld til dig.

Misligeholder låntageren sin gæld, risikerer du at miste de penge, du har investeret. Den crowdlending risiko kaldes for kreditrisiko.

Sådan minimerer du kreditrisko:

 • Spred dine investeringer mellem mange lån
 • Invester i lån med tilbagekøbsgaranti (buyback guarantee)

Du kan minimere din kreditrisiko ved at sprede dine investeringer mellem mange forskellige lån. På en platform som PeerBerry, kan du investere helt ned til €10 (ca. 75 kr.) per lån. Det gør det muligt at minimere din kreditrisiko med relativt få midler.

Herudover kan det også være en god idé, at investere i lån med en tilbagekøbsgaranti. Det er dog ikke alle crowdlending-platforme, der har tilbagekøbsgaranti på deres lån.

Vælger du at investere i lån med tilbagekøbsgaranti, er der stadig en risiko for, at den der giver garantien ikke kan opfylde den.

2. Platformsrisiko

Når du investerer dine penge gennem en crowdlending-platform, er der en risiko for at platformen går konkurs. Denne crowdlending risiko kaldes for platformsrisiko.

I tilfælde af at en crowdlending-platform går konkurs, risikerer du i længere tid ikke at have adgang til dine investerede penge.

Sådan minimerer du platformsrisiko:

 • Vælg profitable og regulerede crowdlending-platforme
 • Invester gennem flere platforme

Den bedste måde at minimere din platformsrisiko på, er ved at investere gennem profitable platforme, som der føres tilsyn med.

Vil du investere mange penge i crowdlending, kan det også være en god idé, at investere gennem flere platforme på en gang. Skulle der ske noget negativt med den ene platform, risikerer du ikke hele din crowdlending portefølje.

Se de 10 bedste crowdlending platforme her.

3. Cash drag

Hvis der ikke er nok lån at investere i på en platform, så risikerer du at dine penge står i kontanter og venter på at blive investeret. Det kaldes cash drag.

Cash drag er ikke den vigtigste crowdlending risiko, da det blot formindsker din gevinst. Dog er det stadig en relevant risiko at holde øje med.

Sådan minimerer du risikoen for cash drag:

 • Undersøg platformen gennem Trustpilot anmeldelser
 • Vælg en crowdlending platform med mange lån
 • Overvej at bruge flere platforme
 • Hold løbende øje

De fleste platforme som ikke har cash drag viser ofte en lang liste over tilgængelig lånemuligheder på deres hjemmeside. Se derfor efter om der er en låneliste på platformen.

Før du vælger en platform til crowdfunding, er det også en god idé at læse om andre brugere oplever cash drag. Det kan du gøre på Trustpilot, hvor mange investorer er gode til at fortælle om der er cash drag.

Har du en meget stor investeringsportefølje, så kan det også give mening at bruge flere platforme til at minimere denne crowdlending risiko.

Sidst er det værd at nævne, at cash drag kan komme og gå afhængigt af markedsforhold. Sørg derfor for løbende at holde øje med om alle dine penge er investeret.

4. Lånevirksomheders konkurs

Mange lånebaserede crowdfunding platforme administrerer ikke selv lånene. I stedet tilbyder de udelukkende en platform og lader lånevirksomhederne om at administrere lånene.

Her vil du ofte have et krav mod lånevirksomheden og ikke selve platformen, i tilfælde af at tingene går galt. Det gør sig f.eks. gældende på en platform som Mintos.

Mange lånevirksomheder tilbyder en tilbagekøbsgaranti på de P2P-lån, som du kan investere i på platformenen. Men i tilfælde af at lånevirksomheden går konkurs, vil tilbagekøbsgarantien ikke gøre meget og du risikerer derfor at miste dine penge.

Sådan minimerer du din risiko i tilfælde af lånevirksomheders konkurs:

 • Vær opmærksom på hvor du har din risiko
 • Undersøg hvor solid lånevirksomhederne er
 • Invester i lån fra flere lånevirksomheder

Først og fremmest skal du være opmærksom på hvem du har et krav imod, hvis tingene går galt. Er det platformen eller lånevirksomhederne?

Hvis det er lånevirksomhederne, bør du altid undersøge hvor solid den enkelte lånevirksomhed er. Det kan du gøre ved at undersøge regnskab, omtale, ratings m.m.

Ligegyldig hvor solid en lånevirksomhed ser ud, er det også en god idé at sprede dine investeringer mellem flere lånevirksomheder. På den måde minimerer du nemlig din risiko til den enkelte lånevirksomhed.

5. Inflationsrisiko

Inflation gør din købekraft mindre. Det skyldes, at inflation får priserne i samfundet stiger. Derved bliver dine penge mindre værd og du kan reelt købe mindre for de samme penge.

Hvor høj inflationen er, afhænger af, hvor hurtigt priserne i samfundet stiger.

Høj inflation er en risiko for crowdlending-investorer. Det skyldes, at inflationen gør din investering og de renter som du modtager mindre værd, når man måler på hvad du kan få for pengene.

Lad os antage at inflationen er 2% og du får 8% i afkast på din crowdlending investering. I så fald vil du efter din investeringsperiode kunne købe 6% mere for dine penge end før du investerede. Det er vel og mærke før skat.

Stiger inflationen til 8% og du får 8% i afkast, stiger din købekraft ikke. Men da du skal betale skat af dit afkast, ender du faktisk med et negativt afkast når man måler på hvad du kan få for pengene.

Inflation påvirker alle investeringer. Men det er alligevel en crowdlending risiko, du bliver nødt til at forholde dig til.

Sådan minimerer du din inflationsrisiko:

 • Invester i lån med kort løbetid

Korte lån mindre sårbare overfor stigende inflation end langfristede lån.

Renten på nye lån bestemmes nemlig ud fra inflationsniveauet plus et risikotillæg for at låne penge ud. Stiger inflationen, bør renten på nye lån også stige.

Men for de eksisterende lån, stiger renten ikke. Derfor er det ikke godt at investere i langfristede lån, når der er stigende inflation.

Ved stigende inflation kan det derfor være smart, at investere i kortfristede lån. En af de bedste platforme til kortfristede lån er PeerBerry.

Modsat kan en faldende inflation give crowdlending-investorer en mulighed for at beholde en høj rente i lang tid, ved at investere i lån med lang løbetid. Derfor er faldende inflation godt til lange lån.

6. Likviditetsrisiko

Mange crowdlending-platforme giver dig mulighed for at sælge dine lån før de udløber.

I nogle tilfælde kan du sælge lånene direkte tilbage til platformen. I andre tilfælde kan du sælge dem til andre investorer gennem et sekundært marked.

Selvom der er et sekundært marked på platformen, kan der gå lang tid før du får solgt dit lån. Den crowdlending risiko kaldes likviditetsrisiko.

Risikoen ved manglende likviditet er, at du dine penge kan være bundet i længere tid på platformen, end du forventer. Det er specielt et problem, hvis du skal bruge pengene eller finder andre gode investeringsmuligheder.

Sådan minimerer du din likviditetsrisiko:

 • Undgå at låne penge ud som du snart skal bruge
 • Vælg en platform med et aktivt sekundært marked
 • Vælg en platform der fokuserer på kortfristede lån

Først og fremmest er det en dårlig idé, at låne penge ud hvis du ved, at du snart skal bruge dem. For selvom der er et sekundært marked, så kan der gå lang tid før lånene er solgt og du får pengene ud.

Herudover er det en god idé at vælge en platform, som har et sekundært marked med mange aktive investorer. Et godt bud på det er Mintos.

Hvis du ikke vil være afhængig af et sekundært marked for at skaffe likviditet, kan det være en god idé at vælge en crowdlending-platform, som fokuserer på kortfristede lån. Kortfristede lån bliver ofte betalt i løbet af 1-2 måneder. Et godt bud på en platform til kortfristede lån er PeerBerry.

7. Risiko for svindel

Desværre tiltrækker mange finansielle produkter svindlere og bedragere. Derfor er risikoen for svindel en reel crowdlending risiko, som du bør overveje.

I de senere år er der kommet 100-vis af nye crowdlending-platforme på markedet. Langt de fleste er lavet af seriøse virksomheder. Men der stadig risiko for at støde på brodne kar.

Sådan minimerer du din risiko for at blive svindlet:

 • Vær opmærksom, hvis noget virker for godt til at være sandt
 • Tjek om der føres tilsyn med platformen
 • Vælg en platform med høj anciennitet

Du bør være opmærksom, hvis en platform har meget aggressiv markedsføring. Det kan være at platformen udelukkende fortæller om hvor stort et afkast du får uden at påpege nogen form for risiko.

Herudover bør du være opmærksom på om der føres tilsyn med platformen af en finansiel myndighed. Myndigheder vil i mange tilfælde opdage svindel før eller siden.

Sidst men ikke mindst kan det være en god idé at vælge en platform, som har mange år på bagen, i stedet for den som kom på markedet i sidste måned. Selvom svindelnumre kan vare over lang tid, så vil sandsynligheden for at der er tale om svindel falde med tiden.

8. Valutarisiko

Med undtagelse af danske crowdlending-platforme, foregår det meste crowdlending i udenlandsk valuta.

Dermed opstår der også en risiko for at du taber penge (eller tjener) på valutaudsving.

Investerer du i et lån som er baseret på en udenlandsk valuta, risikerer du at den udenlandske valuta falder i kurs overfor den danske krone i investeringsperioden. Sker det får du i sidste ende et mindre eller potentielt negativt afkast.

Sådan minimerer du din valutarisiko:

 • Investér lån som baserer sig på stabile valutaer

Den bedste måde at minimere denne crowdlending risiko på, er ved at investere i valutaer, som følger den danske krone tæt.

Da der er en fastkurspolitik mellem den danske krone og euroen, følger de hinanden tæt. Dermed er det oplagt at investere i lån, som baserer sig på enten danske kroner eller euro. Her vil valutarisikoen alt andet lige være lavere end for mindre valutaer.

9. Lovændringer

Ved alle investeringer er der en risiko for at lovgivningen ændrer sig.

I forhold til crowdlending er de største lovmæssige risici nok, at der kommer mere regulering på området eller at skatten ændrer sig.

Mere regulering på området kan ændre hvilke crowdlending-platforme, der er bedst at investere på.

Skat er en crowdlending risiko, som kan være svær at gøre noget ved uden at flytte til andet land. Men ændrer skatten sig på crowdlending, kan det påvirke dit afkast.

De lovmæssige crowdlending risici handler mest om, hvorvidt det er mere fordelagtigt, at søge andre investeringsmuligheder.

10. Risiko for recession

En recession påvirker de fleste investeringer negativt. Her er crowdlending ingen undtagelse.

Når økonomien er i tilbagegang, stiger risikoen for at låntagere ikke kan tilbagebetale deres lån.

I en økonomisk tilbagegang risikerer du, at et stigende antal låntagere misligeholder deres lån. Det vil sænke dit reelle afkast på din crowdlending portefølje. Afkastet kan endda blive negativt.

Er crowdlending sikkert?

Crowdlending er ikke 100% sikkert, da det indebærer risiko, ligesom alle andre typer af investeringer. Hvis du ønsker at investere i crowdlending på en sikker måde, bør du tage hensyn til de risici der er ved at investere i lån ved hjælp af crowdlending.

For at minimere din risiko ved crowdlending er det vigtigt at du spreder din risiko. Det kan du gøre ved at investere i mange lån, fra flere låneudbydere på forskellige crowdlending-platforme.

Samtidig bør du grundigt sætte dig ind i sikkerheden på den enkelte crowdlending-platform, før du investerer dine penge.