Lånetyper: Forklaring af forskellige typer af lån

Der er tre forskellige lånetyper: annuitetslån, serielån og stående lån. De tre typer af lån varierer primært i forhold til, hvordan renter og afdrag tilbagebetales over løbetiden. Lånetyperne har forskellige formål med hver deres fordele og ulemper, hvilket kan være afgørende for, hvad der er mest fordelagtigt at vælge som låntager.

Annuitetslån

Et annuitetslån er et lån, hvor man betaler det samme beløb – en såkaldt annuitet – hver termin (oftest hver måned) i hele lånets løbetid. En annuitet består af både afdrag på lånet og renter.

I starten af lånets løbetid betaler man mest i renter og lidt i afdrag, men med tiden ændrer det sig, så man betaler mere og mere i afdrag og mindre i renter.

Den store fordel ved annuitetslån er, at man kender sin ydelse og ved, at den er den samme hver gang. Dette gør det lettere at lave et budget. Annuitetslån bruges ofte til boligfinansiering.

Illustration af betalinger for et annuitetslån.

Serielån

Et serielån er en type lån, hvor man afdrager et fast beløb på lånet gennem hele løbetiden. Det betyder, at ydelsen – renter plus afdrag – bliver mindre og mindre over tid, fordi renterne beregnes af en stadig mindre rests gæld.

I starten af lånets løbetid er de samlede ydelser højere end ved f.eks. et annuitetslån, men til gengæld bliver de mindre og mindre over tid, efterhånden som gælden mindskes.

Illustration af betalinger for et serielån.

Stående lån

Et stående lån er en type lån, hvor du kun betaler renter af lånet igennem hele lånets løbetid. Selve lånebeløbet, også kaldet hovedstolen, betales tilbage i sin helhed ved lånets udløb.

Denne lånetype kan være risikabel, da man skal sikre sig, at man er i stand til at betale det fulde beløb tilbage på én gang i slutningen af løbetiden.

Den bruges ofte i forbindelse med investeringer, hvor investeringens afkast forventes at være højere end renterne på lånet.

En kassekredit vil også være et stående lån, da renten løbende betales indtil du har tilbagebetalt din gæld.

Illustration af betalinger for et stående lån.

Sammenlign forskellige lånetyper

Hos SmartMoney kan du sammenligne en række forskellige lånetyper. Læs mere om de forskellige lånetyper her:

Disse lånetyper er primært annuitetslån, hvilket betyder, at lånene har en fast månedlig ydelse.