Investering i råvarer i 2024

Investering i råvarer

Ved investering i råvarer forsøger investorer at skabe et afkast ved at købe og sælge aktiver, som primært er baseret på fødevarer, metaller eller andre råvarer. Denne type investering kan udføres via aktier, fonde, exchange traded funds (ETF’er) og andre finansielle instrumenter.

Investorer, der er interesserede i råvarehandel, bør undersøge markedet grundigt og kun købe og sælge de aktiver, de mener, vil give dem det største afkast. Det er vigtigt, at investorer gør sig bekendt med risikoen forbundet med investering i råstoffer, da markedet kan være volatilt og kunne give svingende afkast. De store udsving medfører at råvarer måske ikke er det bedste sted at starte på investering for begyndere.

Hvad er råvareinvestering?

Råvareinvestering er en form for investering, hvor man investerer i fysiske råvarer som olie, guld og kobber. Formålet med en råvareinvestering er at tjene penge på ændringer i priserne på råvarerne. Det kan gøres gennem både direkte investeringer i råvarer og indirekte investeringer i aktier og finansielle instrumenter, der giver investorer adgang til råvaremarkedet. Investorer kan også investere i råvarer gennem fonde, ETP’er (Exchange Traded Products) og futureskontrakter.

Investering i råvarer bruges ofte til at diversificere en portefølje, da de giver eksponering mod markeder og sektorer, som ellers ikke er tilgængelige. Råvarer kan handles på børser, og priserne på råvarer kan påvirkes af faktorer som udbud og efterspørgsel, vejr, regeringsregulering og økonomiske og politiske begivenheder.

Forstå investering i råvarer

Det er vigtigt at forstå hvordan råvaremarkedet fungerer, hvis du overvejer at investere i råvarer. Her er nogle af de vigtigste forhold at være opmærksom på:

Udbud og efterspørgsel er altafgørende

I råvareindustrien handler alt om udbud og efterspørgsel. Det skyldes, at produktet i vid udstrækning er det samme. Derfor har købere ikke lyst til at betale markant mere for råvarerne hos en specifik udbyder.

Råvarerproducenter er derfor pristagere og kan under normale omstændigheder ikke selv bestemme prisen.

Det der får priserne på råvarer til at svinge er i stedet forholdet mellem udbud og efterspørgsel.

En stigning i efterspørgslen og/eller et fald i udbuddet kan få prisen på en råvare til at stige. Omvendt kan en stigning i udbuddet og/eller et fald i efterspørgslen få prisen til at falde.

Udsving i priser er ofte kortvarige

På lang sigt følger priserne på råvarer en ligevægtspris, som matcher udbud og efterspørgsel. Men på kort sigt kan udsvingene i priser på råvarer være meget ekstreme.

Naturkatastrofer og politiske sanktioner kan gøre det sværere for enkelte virksomheder at producere råvarer på kort sigt. Det kan medføre, at udbuddet af en specifik råvare bliver lavere, hvilket kan få prisen på råvaren til at stige.

Disse prisstigninger gør det mere attraktivt for andre råvareproducenter at øge deres produktion, da de nu kan sælge deres varer dyrere. Det medfører ofte en samlet overproduktion af råvaren, som igen får prisen til at falde.

Har råvareproducenterne investeret mange penge i at øge produktionen, kan de herefter blive tvunget til at sælge råvarerne billigt for at kunne tilbagebetale deres investering i produktionen. Det kan få råvareprisen til at falde til en uholdbar pris, som kan tvinge selskaber til at stoppe deres produktion.

Herefter kan der igen opstå en ny cyklus af ubalance i udbud og efterspørgsel. Råvareaktier er derfor det man kalder for cykliske aktier.

Lave omkostninger er vigtige

Hvis du ønsker at invester i råvarer ved hjælp af aktier, er det vigtigt at være opmærksom på virksomhedens omkostninger til at producere en given råvare.

De virksomheder der har de laveste omkostninger til produktion af råvarer, er ofte mere modstandsdygtige overfor fald i prisen på råvaren.

Risiko ved investering i råvarer

Der findes mange risici ved at investere i råvarer, og det er derfor ikke nødvendigvis den bedste investering for begyndere. Her er nogle af de største risici ved råvareinvestering:

  • Volatilitet: Priser på råvarer kan være ekstremt volatile. Det kan medføre store udsving i din investeringsportefølje. Selvom volatilitet kan være en mulighed, er det en risiko hvis du kan få brug for at trække pengene ud eller hvis de store udsving påvirker dig mentalt.
  • Geopolitiske forhold: Råvarer er i høj grad påvirket af geopolitiske begivenheder. Sanktioner på et land kan eksempelvis minimere udbuddet af råvaren.
  • Vejret: Råvarepriserne kan blive påvirket af vejret. Dårlige vejrforhold kan eksempelvis mindske udbuddet af korn og naturkatastrofer kan ødelægge produktionsfaciliteter m.m.

Hvis du ønsker at investere i råvarer, bør du være meget opmærksom på at sprede din risiko, da risikoen er høj.

Muligheder ved investering i råvarer

Selvom der er mange risici forbundet med råvareinvestering, er der også mange muligheder for en investeringsportefølje.

  • Inflationsbeskyttelse: Råvarer bruges ofte til at beskytte investorer mod inflation. Selvom penge bliver mindre værd har råvarer nemlig samme håndgribelige værdi, hvilket kan gøre det attraktivt at investere i i tider med inflation. Specielt råvarer som guld og sølv har historisk set været brugt til inflationsbeskyttelse.
  • Lav korrelation med andre aktiver: Råvarer har grundet deres cykliske natur en lav korrelation med andre aktiver. Det kan gøre råvarer attraktive for investorer der ønsker en diversificeret portefølje.

5 måder at investere i råvarer

Investorer der ønsker at investere i råvarer, kan vælge at investere i futureskontrakter, købe fysiske råvarer, købe aktier i de virksomheder der producerer råvarer, eller investere i ETF’er.

1. Futures

At købe råvarer gennem futureskontrakter er en af de mest populære måder for professionelle at spekulere i råvarepriser. Men for privatinvestorer er det ikke en oplagt måde at investere på.

Futures kan give et højt afkast, men medfører også en høj risiko. Med futures er det muligt at geare din investering.

2. Fysiske råvarer

Nogle råvarer er mulige at eje direkte. Eksempelvis er mange investorer glade for at eje fysisk guld og sølv.

Nogle råvarer som uran kan man dog ikke eje fysisk.

3. ETF’er for fysiske råvarer

Hvis du ikke ønsker at opbevare råvarer selv eller vil have muligheden for at sælge dem hurtigt igen, kan du investere i råvarer igennem ETF’er.

ETF’er er ofte beskattet ud fra lagerprincippet, hvilket betyder at du hvert år skal betale skat af et eventuelt overskud.

4. Aktier i råvareproducenter

Modsat fysiske råvarer producerer aktier i råvareselskaber et cashflow. Det kan gøre det mere attraktivt for investorer at investere i.

Priserne på aktier i råvareproducenter svinger ofte mere end priserne på selve råvaren. Du skal derfor være opmærksom på at din portefølje vil opleve høj volatilitet.

Samtidig bør du passe på ikke at investere for meget i enkelte selskaber, da det kan medføre høj koncentrationsrisiko.

5. ETF’er med råvareproducenter

Hvis du ønsker at sprede din risiko effektivt mellem flere råvareproducenter kan du også investere i brede ETF’er med råvareproducenter.

Her er specielt beskatningen igen værd at være opmærksom på, da ETF’er ofte er underlagt lagerbeskatning.

Bedste mæglere til råvareinvestering

Der findes mange gode mæglere til råvareinvestering, og hvilken mægler du bør vælge afhænger i høj grad af hvordan du ønsker at investere i råvarer. Her er et udvalg af nogle af de bedste mæglere lige nu:

Investering har risici, din porteføljeværdi kan falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.

{etoroCFDrisk}% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge. Dette er et reklamelink.

Når du vælger en mægler til at investere i råvarer bør du undersøge om mægleren tilbyder netop de investeringsprodukter, som du tænker at investere i råvare med. Du bør derfor have en idé om hvordan du vil investere, før du vælger mægler.

Du bør også være opmærksom på de gebyrer, som mægleren opkræver. Når du skal vælge mægler, bør du som udgangspunkt gå efter de laveste gebyrer.

Specifikke guides til råvareinvestering

Er du interesseret i at lære mere om investering i en specifik råvare? Her kan du finde mere konkrete guides til råvareinvestering:

Ofte stillede spørgsmål

Der findes mange måder at investere i råvarer på. Hvordan du bør investere i råvarer afhænger af din investeringsprofil. Lær mere om hvordan man investerer i råvarer her.

Hvilke råvarer der er gode at investere i afhænger af din investeringsprofil. Historisk set har råvarer som guld, sølv og olie været populære investeringsråvarer.