Volatilitet

Volatilitet

Hvad er volatilitet?

Volatilitet er et mål for den risiko, der er forbundet med en investering. Den bruges til at beskrive udsving i prisen på et værdipapir over tid og anvendes ofte som et mål for risiko.

Man måler volatiliteten ud fra udsving i kursen på en investering.

Et værdipapir med høj volatilitet vil opleve større kurssvingninger end et værdipapir med lav volatilitet.

Høj volatilitet betyder altså at kursen svinger meget op og ned. Lav volatilitet betyder, at kursudviklingen på et værdipapir er mere stabil.

Generelt anses volatile investeringer for at være mere risikable end ikke-volatile investeringer.

Volatile investeringer kan dog også give et højere afkast. Når man overvejer en investering, er det vigtigt at overveje både risici og potentielle gevinster.

Aktiver som har høj volatilitet egner sig typisk ikke godt som investering for begyndere, da store udsving kan medføre irrationelle beslutninger.