Skat af crowdlending

Crowdlending skat

I denne guide kan du lære hvordan crowdlending beskattes, hvilke platforme der automatisk indberetter crowdlending skat, hvordan du håndterer indtægt fra platforme uden automatisk indberetning og meget mere.

Intet af det følgende skal ses som skatterådgivning.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal indberette din crowdlending skat, så kontakt Skattestyrelsen direkte.

Hvordan beskattes crowdlending?

Der findes ikke en decideret crowdlending skat.

Derfor bruges de almindelige skatteregler til at bestemme beskatningen af dine indtægter fra investering i crowdlending.

Når du låner penge ud, skal du betale skat af de renteindtægter, som du modtager.

Da det kun er renterne, der bliver beskattet, skal du ikke betale skat af de afdrag, som du får igen fra låntageren.

Det betyder også, at du heller ikke får fradrag for det beløb, som du låner ud.

Hvad er skattesatsen for crowdlending?

I 2023 er skattesatsen for renteindtægter (kapitalindkomst) maksimalt 42%.

Hvad du reelt ender med at skulle betale afhænger af dine øvrige skatteforhold.

Du kan se de aktuelle skattesatser her.

Hvordan indberettes skat af dansk crowdlending?

Som udgangspunkt skal gevinst fra dansk crowdlending indberettes som anden kapitalindkomst i Rubrik 39.

Rubrik 39 er omfattet af en bagatelgrænse på 2.000 kroner for gevinst og tab på fordringer. Men bagatelgrænsen gælder ikke for renteindtægter, som du modtager fra dine udlån. Du skal altså indberette alle dine renteindtægter ligegyldig hvad.

Nogle danske platforme indberetter automatisk din gevinst. Derfor skal du være opmærksom på om din platform allerede har indberettet, før du selv gør det.

I forbindelse med din årsopgørelse, skal du også sikre dig, at SKAT har kendskab til dine udestående lån og hvor mange penge du har på platformen.

Hvordan indberettes skat af udenlandsk crowdlending?

I udlandet finder du nogle af de bedste crowdlending-platforme. Men de udenlandske platforme indberetter sjældent din crowdlending skat for dig.

De fleste udenlandske platforme sender i stedet en opgørelse over dine renteindtægter, som gør at du nemt selv kan indberette dit afkast.

I forbindelse med årsopgørelsen skal du også oplyse om hvor meget af din formue du har stående i udlandet, samt i hvilket land.

Hvilke platforme indberetter automatisk crowdlending skat?

Det kan være en fordel for dig at vælge en crowdlending-platform, som automatisk indberetter din skat for dig. Så sparer du nemlig tid på administration, som kan bruges et andet sted.

På nuværende tidspunkt er der ikke rigtig nogen udenlandske platforme, der er integreret med SKAT og automatisk indberetter for dig. Hvis du ønsker automatisk indberetning af dit afkast, bør du altså se nærmere på danske crowdlending-platforme.

Vær opmærksom på, at det heller ikke er alle danske platforme, der indberetter automatisk. Der er også forskel på hvor meget der bliver indberettet.

1. Kameo

Kameo har siden 2020 automatisk indberettet sine investorers renteindtægter til skat. Det er en af de platforme der er bedst integreret med SKAT. Men du har altid selv ansvaret for at sikre at alt stemmer i din årsopgørelse.

2. Lendino

Lendino indeberetter automatisk sine brugeres renteindtægter, udestående lån og indskud til SKAT. Hvis du har kursgevinster eller kurstab fra køb og salg på det sekundære marked, skal du selv indberette dette.

3. The Many

The Many er endnu en dansk platform der automatisk indberetter din skat for dig. The Many er ikke en crowdlending-platform, da du investerer direkte i projekter i stedet for at låne penge ud. Derfor er The Many en aktiebaseret crowdfunding-platform.

Hvad med skat af aktiebaseret crowdfunding?

Nogle gange bliver aktiebaseret crowdfunding forvekslet med lånebaseret crowdfunding (crowdlending).

Disse to typer crowdfunding beskattes dog vidt forskelligt. Når din skat skal opgøres, er det derfor vigtigt at du ved, om du investerer i aktiebaseret crowdfunding eller crowdlending.

Forskellen er, at du ved aktiebaseret crowdfunding køber ejerandele i projekter, hvor du ved crowdlending blot låner dine penge ud.

Reinvest24 og The Many er to populære platforme, der baserer sig på aktiebaseret crowdfunding.

Læs mere om beskatning af aktiebaseret crowdfunding her.