13 fordele og ulemper ved en aktiesparekonto i 2024

Mand sidder ved computer og bliver overrasket over de forskellige fordele og ulemper ved aktiesparekonto.

Den danske regering introducerede i 2019 en aktiesparekonto, designet til at gøre investering mere tilgængelig og mindre økonomisk byrdefuld for danske privatinvestorer.

Men som med alle finansielle instrumenter, har aktiesparekontoen både fordele og ulemper. Denne artikel vil dykke ned i de mange aspekter af aktiesparekontoen, fra dens skattemæssige fordele til potentielle faldgruber, for at give dig en bedre forståelse for aktiesparekontoen.

Fordele ved aktiesparekonto

Der er nogle få vigtige fordele ved en aktiesparekonto, som gør kontotypen attraktiv for privatinvestorer. Her er de primære fordele:

1. Lavere beskatning

Den primære fordel ved en aktiesparekonto er at du kan opnå en lavere beskatning på 17% frem for den sædvanlige aktieindkomstbeskatning, der varierer mellem 27% og 42% afhængig af indkomstniveau.

På den måde kan aktiesparekontoen hjælpe med at maksimere dit afkast på aktieinvesteringer, idet du får flere penge tilbage i lommen efter skat.

2. Fleksibilitet

En anden stor fordel ved en aktiesparekonto er den øgede fleksibilitet, den giver investorer, når det kommer til lagerbeskatning.

Fordelen ved lagerbeskatning på en aktiesparekonto er, at det giver dig mulighed for at købe og sælge aktier på kontoen uden at du skal tage hensyn til skat. Det gør det nemmere for dig at justere din portefølje efter dine investeringsmål og risikotolerance.

Du kan skifte mellem forskellige aktier og investeringsfonde uden at blive straffet med ekstra skat, som det ville være tilfældet med en normal aktiehandelskonto, hvor realisationsbeskatning finder sted.

3. Automatisk skatteafregning

Endnu en fordel ved aktiesparekontoen er, at bankerne automatisk indberetter din gevinst til skat og overfører pengene fra din aktiesparekonto.

Du skal dog selv sørge for at der er penge nok på aktiesparekontoen til at din investeringsbank kan sende pengene til skat.

Hvis du skal overføre penge til aktiesparekontoen i slutningen af året, vil du typiske blive kontaktet via e-mail.

4. Fradrag for tab

Hvis du oplever et tab på din aktiesparekonto får du et skattemæssigt fradrag, som modregnes i fremtidige gevinster. Du skal altså kun betale skat af reelt overskud.

Selvom du kan få fradrag for tab på din aktiesparekonto, skal du være opmærksom på at fradraget ikke kan bruges til gevinster fra investeringer uden for aktiesparekontoen.

5. Gratis at have en aktiesparekonto

På langt de fleste danske investeringsplatforme som SaxoInvestor og Nordnet er det gratis at oprette og have en aktiesparekonto.

At der ikke er løbende gebyrer forbundet med at have denne konto på disse platforme, er med til at gøre det økonomisk attraktivt for investorer.

Ulemper ved aktiesparekonto

Selvom der er mange fordele ved en aktiesparekonto, er der også en del ulemper, som du skal være opmærksom på, før du eventuelt opretter en aktiesparekonto:

1. Begrænset investeringsbeløb

En af de primære ulemper ved en aktiesparekonto er, at der er et loft for, hvor meget du kan investere igennem kontoen og i 2024 kan du maksimalt indskyde 135.900 kr. på din aktiesparekonto.

Det er klart en ulempe for større investorer, som har mange penge at investere. Men for små investorer, der blot vil købe aktier for små beløb, gør det typisk ikke en så stor forskel.

2. Lagerbeskatning

Lagerbeskatning betyder, at du bliver beskattet af dit afkast hvert år – uanset om du har realiseret afkastet eller ej. Dette er i modsætning til realisationsbeskatning, hvor du først betaler skat, når du har solgt dine aktier og dermed realiseret dit afkast.

Ulempen ved lagerbeskatning på en aktiesparekonto er, at en del af dit potentielle afkast går til skat hvert år, hvilket reducerer det beløb, du har til at geninvestere og skabe yderligere afkast.

På lang sigt kan dette have stor betydning for dit samlede afkast, men dette kompenseres ved en markant lavere beskatning.

3. Likviditetsbelastning

En medført ulempe fra lagerbeskatningen er, at du skal betale skat af afkastet hvert år, selvom du ikke har haft nogen faktisk indtjening du kan benytte til at betale skatten med.

Hvis dine aktier stiger i værdi, skal du betale skat af denne stigning, selvom du ikke har solgt aktierne og derfor ikke har fået nogen penge i hånden. Det kan skabe en cashflow-udfordring, da du kan blive nødt til at sælge ud af dine investeringer for at dække din skatteregning.

Da afkast på aktiemarkedet kan variere meget på årsbasis vil det typisk i nogle år medføre en stor likviditetsbelastning, mens du i andre år ikke bliver påvirket.

4. Mere administration

At bruge en aktiesparekonto medfører en ekstra forpligtelse og du skal i første omgang forvente at skulle bruge lidt tid på at sætte dig ind i hvor, hvornår og hvor meget du skal overføre til din investeringsplatform til at dække dine skatteudgifter.

Du skal nemlig hvert år sikre dig at der er penge på din aktiesparekonto til at betale skat af. Din investeringsplatform vil typisk kontakte dig med instruktioner i hvad du skal gøre og hvornår.

5. Kun danske banker

Endnu en af aktiesparekontoens ulemper er at du kun kan have en aktiesparekonto hos danske investeringsbanker. Det betyder at bankernes gebyrer kan være højere på aktiesparekontoen, da der ikke er så meget konkurrence fra udenlandske aktører.

Når man kun kan oprette en aktiesparekonto hos danske banker, er man begrænset i sine valgmuligheder i forhold til priser, service, rådgivning, og andre serviceydelser, som disse banker tilbyder.

Derudover kan danske banker have højere gebyrer og omkostninger sammenlignet med udenlandske investeringsplatforme og online mæglere. Det kan være et problem for investorer, da høje gebyrer og omkostninger kan påvirke afkastet.

6. Svært at flytte en aktiesparekonto

Bankerne har ikke et fælles system, som gør det muligt at flytte en aktiesparekonto fra en bank til en anden, som de typisk kan når de skal overføre aktier fra en bank til en anden.

For at flytte vil man typisk skulle sælge sine aktier, få banken til at lukke sin konto og oprette en ny aktiesparekonto i den nye bank. Men kan både koste både mange penge i kurtage og hvis din aktiesparekonto overstiger indskudsloftet mister du nogle af fordelene ved at have en aktiesparekonto i lang tid.

Derfor er det vigtigt at du fra starten vælger en billig platform som Saxo Bank eller Nordnet, hvor der ikke er gebyrer for at have kontoen.

7. Egen fradragstype

Selvom du kan få fradrag for dit tab på din aktiesparekonto, kan du ikke bruge dette fradrag til andre kontotyper som eksempelvis et almindelig aktiedepot.

8. Begrænsede investeringsmuligheder

På en aktiesparekonto må der kun investeres i danske og udlandske børsnoterede aktier og aktiebaserede investeringsforeninger.

Hvis du ved en fejltagelse kommer til at købe aktiver, der ikke er tilladt på aktiesparekontoen, vil de skattemæssigt blive betragtet som om de aldrig har været på kontoen og blive beskattet på almindelig vis. I sådan et tilfælde vil du ifølge SKAT selv skulle sikre rapportere om gevinst og tab på disse aktiver i din årsopgørelse.

Giver det mening at have en aktiesparekonto?

For langt de fleste danskere giver det økonomisk mening at have en aktiesparekonto ved siden af deres almindelige investeringsdepot, da skatten på aktiesparekontoen er markant lavere.

Her vil det typisk bedst kunne betale sig at udnytte aktiesparekontoen helt op til beløbsgrænsen, før man begynder at investere via et almindelig aktiedepot.

Du behøver ikke at vælge mellem aktiesparekonto eller aktiedepot. Du kan sagtens have begge kontotyper hos samme børsmægler.

Bedste aktiesparekonto

Her er de bedste investeringsplatforme til din aktiesparekonto lige nu:

Investering har risici, din porteføljeværdi kan falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.