Aktiedepot eller aktiesparekonto? Hvad skal jeg vælge?

To personer kigger på papir med grafer og data for at undersøge om det er bedst at vælge aktiesparekonto vs aktiedepot.

For at komme i gang med at investere, skal du først vælge en investeringskonto. Men skal du vælge et aktiedepot eller aktiesparekonto til dine første investeringer?

Lær om forskellen på et aktiedepot og en aktiesparekonto, find ud af hvad du skal bruge hvornår, samt hvor det er bedst at oprette din investeringskonto.

Hvad er et aktiedepot?

Et aktiedepot er en form for investeringskonto, hvor du kan købe og sælge værdipapirer. For at kunne handle fra aktiedepotet, skal du overføre penge til det fra din almindelige bankkonto.

Aktiedepotet er særligt kendt for sin fleksibilitet. Der er ingen indbetalingsgrænse, du kan have flere depoter samtidig, og du kan tilknytte en valutakonto, hvis du handler meget i udlandet. Derudover kan du også lave en børneopsparing og et depot til mindreårige.

Fra dit aktiedepot kan du investere i nærmest alt såsom aktier, obligationer, investeringsfonde, ETF’er, derivater, m.m.

På et almindelig aktiedepot bliver dine investeringer som udgangspunkt beskattet mellem 27-42% ud fra realisationsprincippet, hvilket betyder at du først bliver beskattet når du sælger dine investeringer. Det afhænger dog lidt af hvad du investerer i.

Hvad er en aktiesparekonto?

En aktiesparekonto er et særskilt investeringskonto, som du kan have én af ved siden af dit almindelige aktiedepot. Investeringskontoen blev indført af regeringen i 2019 for at gøre det mere attraktivt for privatpersoner at investere.

Aktiesparekontoen er mindre fleksibel end et almindelige aktiedepot. Der er et indskudsloft på 135.900 kroner i 2024 og du kan kun have én aktiesparekonto på tværs af alle banker.

Derudover er du med en aktiesparekonto mere begrænset i hvilke aktiver du kan investere i end på et almindelig depot. På en aktiesparekonto kan du investere i aktier, investeringsforeninger og aktiebaserede ETF’er fra SKAT’s positivliste.

Det der gør aktiesparekontoen mere attraktiv end et almindeligt aktiedepot er den lave skattesats på 17%. Skatten bliver afregnet efter lagerprincippet, hvilket betyder, at du bliver beskattet af både realiseret og urealiseret afkast hvert år.

Aktiedepot vs aktiesparekonto

AktiedepotAktiesparekonto
IndskudsloftUbegrænset135.900 kr. (2024)
SkatteprincipRealisationsbeskatningLagerbeskatning
Skattesats27-42%17%
Antal kontiUbegrænset1 konto
InvesteringsmulighederFlereFærre

Forskel på aktiedepot og aktiesparekonto

Et aktiedepot er mere fleksibelt end en aktiesparekonto, men har en højere beskatning. Aktiedepotet beskattes med op til 42%, hvor den maksimale skat for en aktiesparekonto er 17%. Det er til gengæld ubegrænset hvor meget og i hvad du investerer i på et aktiedepot, hvor en aktiesparekonto har flere regler.

Indskudsloft

På et aktiedepot kan du investere lige så meget som du har mulighed for og lyst til. Aktiesparekontoen er derimod begrænset til et indskudsloft på 135.900 kroner i 2024.

Du aldrig må sætte mere ind på din aktiesparekonto end indskudsloftet, men hvis dine investeringer falder under indskudsloftet, kan du få lov til at indskyde nye midler op til grænsen.

Dine investeringer må godt overstige indskudsloftet.

Skatteprincip

Et almindelig aktiedepot beskattes ud fra realisationsprincippet, hvilket betyder at du først skal betale skat når du sælger dine investeringer.

På en aktiesparekonto bliver skatten afregnet efter lagerprincippet, hvilket betyder, at du bliver beskattet af både realiseret og urealiseret afkast hvert år.

Det medfører den ulempe ved aktiesparekontoen, at du kan opleve at blive nødt til at sælge ud af dine investeringer for at betale skat.

Skattesats

Et almindelig aktiedepot har en skattesats på 27-42%. Hvor meget du skal beskattes af afhænger af hvor stort et afkast du realiserer og meget andet. For aktiesparekontoen er skattesatsen fast på 17%.

Antal konti

Du kan have så mange aktiedepoter du har lyst til og på forskellige investeringsplatforme. Men du kan maksimalt have én aktiesparekonto.

Hvis du opretter flere aktiesparekonti, vil det kun være den første som er gældende.

Investeringsmuligheder

Et aktiedepot gør det typisk muligt at investere i alle de produkter, som en given børsmægler udbyder. Det gør det almindelige depot mere fleksibelt, da aktiesparekontoen er begrænset til bestemte typer af investeringer.

På en aktiesparekonto vil du kun kunne investere i aktier, investeringsforeninger, samt aktiebaserede ETF’er fra SKAT’s positivliste.

Skal jeg vælge aktiedepot eller aktiesparekonto?

Det kan nærmest altid økonomisk svare sig at vælge en aktiesparekonto, på trods af at lidt af renters rente effekten aftager. Den skattemæssige fordel er nemlig tilstrækkelig stor til at kompensere for dette.

Derfor vil det ofte give mening at starte med at udnytte beløbsgrænsen på en aktiesparekonto, for derefter at gå over til at investere på et almindelig aktiedepot.

Men om du skal vælge en aktiesparekonto eller ej, afhænger i sidste ende af dine egne præferencer til administration og hvor simpelt et setup du ønsker.

Bedste sted til aktiesparekonto (og aktiedepot)

Her er de bedste investeringsplatforme, hvor du både kan oprette et almindeligt aktiedepot og en aktiesparekonto:

Investering har risici, din porteføljeværdi kan falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.