Aktiesparekonto regler 2023: Se reglerne og optimér dit afkast

Ægtepar undersøger aktiesparekonto regler for at få mere ud af deres investeringer.

Aktiesparekontoen, der blev introduceret i 2019, har gjort de danske skatteregler for investering endnu mere komplekse. Men hvis du er fortrolig med de nye aktiesparekonto regler, kan du bruge dem til at optimere dine investeringer og øge dit afkast.

I denne vejledning giver vi dig en simpel oversigt over reglerne for aktiesparekontoen i Danmark og viser dig, hvordan du kan bruge dem til at forbedre dit investeringsafkast.

Reglerne for en aktiesparekonto inkluderer en indskudsgrænse på 106.600 kroner i 2023, lagerbeskatning, og en skatteprocent på 17% af afkastet. Desuden må investeringer kun foretages i børsnoterede aktier, investeringsforeninger og ETF’er. Det er ikke tilladt at handle med optioner, futures eller lignende på aktiesparekontoen.

Har du endnu ikke en aktiesparekonto? Så kan du også finde den billigste her på siden, så du undgår til at bruge penge på unødvendige gebyrer.

De 10 vigtigste aktiesparekonto regler

Her er de vigtigste aktiesparekonto regler, som du bør kende til, før du opretter en aktiesparekonto:

1. Du må kun oprette én aktiesparekonto

Du må kun eje én aktiesparekonto. Hvis du opretter mere end én aktiesparekonto vil det være den første aktiesparekonto, som du har oprettet, der er gældende.

Reglen om at du kun kan oprette én aktiesparekonto, gør det vigtigt, at du fra start vælger det rette sted til oprettelse af aktiesparekonto.

2. Aktiesparekontoen kan kun have én ejer

Aktiesparekontoen må kun have én ejer. Det betyder, at det ikke er tilladt at have en fælles aktiesparekonto med ens ægtefælle.

I tilfælde af at begge ægtefæller har hver sin aktiesparekonto, er det vigtigt at bemærke, at hvis den ene ægtefælle har et negativt afkast, kan det ikke modregnes i den andens positive afkast.

Det kan derfor anbefales, at ægtefæller overvejer at investere i de samme aktier på deres respektive aktiesparekonti. Dette kan hjælpe med at sikre, at der ikke er store forskelle i deres individuelle afkast eller tab.

3. Investeringsrestriktioner for aktiesparekonto

Det er ikke muligt at investere i alt på sin aktiesparekonto. Som udgangspunkt kan du investere i aktier der er optaget på et reguleret marked, samt aktiebaserede investeringsselskaber og ETF’er der har registeret sig ved Skattestyrelsen.

Du må ikke handle med optioner, futures eller lignende på aktiesparekontoen.

Hvis du ved et uheld kommer til at bryde denne regel ved at købe et værdipapir, som ikke må indgå på aktiesparekontoen, vil det skattemæssigt blive anset som et køb på en almindelig konto.

4. Indskudsloft for aktiesparekontoen

Aktiesparekontoen har et indskudsloft på 106.600 kroner i 2023. Denne regel betyder, at du maksimalt må indskyde 106.600 kroner til din konto. Dine investeringer må dog godt få din aktiesparekonto til at have en højere værdi.

Hvis du bruger en online investeringsplatform som Nordnet eller SaxoInvestor, vil du kunne se et specifikt beløb for, hvor meget du kan indbetale for at du når beløbsgrænsen.

Indskudsloftet stiger løbende, hvilket vi kommer ind på senere ift. optimering af dit afkast.

5. Du kan indskyde ekstra til skat

Selvom din aktiesparekonto har et indskudsloft, kan du altid indskyde ekstra penge til betaling af skat.

Det vil sige, at du kan bruge penge udenfor din aktiesparekonto til at betale skatten, så du undgår at skulle sælge ud af dine aktier.

6. Aktiesparekontoen er lagerbeskattet

På en aktiesparekonto er din investering lagerbeskattet. Det betyder, at du hvert år skal betale skat af den samlede værdistigning på de aktier, du har stående på kontoen. Det gælder, uanset om du har solgt aktierne eller ej. Skatten betales af det beløb, din investering er steget med i løbet af året.

Hvis dine aktier falder i værdi, kan du trække det beløb fra i skat, du har betalt af stigninger i de foregående år. Hvis du har tab i et år, kan du altså modregne det i gevinsterne i de efterfølgende år.

Skattesatsen på en aktiesparekonto er lavere end den almindelige skat på aktieindkomst. I 2023 er skattesatsen på en aktiesparekonto 17%, mens den almindelige skat på aktieindkomst er på mellem 27% og 42%.

7. Pengeinstituttet håndterer skatten

Når du investerer gennem en aktiesparekonto, er det pengeinstituttet, der tager sig af skattehåndteringen. De står for at beregne, indberette og betale skatten direkte fra din aktiesparekonto.

Dette er en væsentlig forskel fra almindelige aktiedepoter, hvor du normalt skal sende pengene direkte til skat i forbindelse med din årsopgørelse.

Som følge heraf vil din bank løbende informere dig om, hvornår og hvordan du skal indbetale penge til din aktiesparekonto. Det gør det nemmere og mere overskuelig for dig at følge reglerne.

8. Begrænset til danske pengeinstitutter

Det er kun muligt at oprette en aktiesparekonto i danske pengeinstitutter, da kontoens beskatning håndteres direkte mellem Skattestyrelsen og det pengeinstitut, hvor aktiesparekontoen er oprettet.

Det kræver en vis grad af integration og samarbejde mellem pengeinstitut og Skattestyrelsen, som de færreste udenlandske banker indgår i.

Derfor, med mindre en udenlandsk bank vælger at oprette denne integration med den danske Skattestyrelsen, vil det ikke være muligt at oprette en aktiesparekonto i en udenlandsk bank.

9. Aktiesparekontoen er kun for danske skatteydere

For at oprette en aktiesparekonto, skal du være fuldt skattepligtig i Danmark. Det vil sige, at du skal have din bopæl i Danmark og være registreret i det danske CPR-register.

Denne regel er fastlagt for at sikre, at staten kan opkræve skat af de eventuelle gevinster, du opnår på din aktiesparekonto.

10. Aktiesparekontoen oprettes i DKK

Ved mange pengeinstitutter er det kun muligt at oprette en aktiesparekonto, som er baseret på danske kroner.

Som konsekvens heraf, er det ofte ikke muligt at oprette en valutakonto. En valutakonto ville ellers give mulighed for billigere valutaveksling.

Selvom aktiesparekontoen oprettes i danske kroner, kan du stadig godt investere i aktier i udlandet, men det kan påvirke vekselgebyret i banken.

Brug regler til optimering af aktiesparekonto

Nu hvor du kender mange af de vigtigste aktiesparekonto regler, er det tid til at se på, hvordan de bruges til at optimere dit afkast, så du får mere ud af dine investeringer:

1. Brug din aktiesparekonto før dit aktiedepot

Mange investorer er usikre på, om det bedst kan betale sig at bruge et aktiedepot eller en aktiesparekonto til deres investeringer. Det skyldes blandt andet, at aktiesparekontoen efter reglerne altid beskattes ud fra lagerprincippet, hvor aktiedepotets beskatning afhænger af hvad du investerer i.

Det er mere fordelagtigt at benytte din aktiesparekonto først, da skatteprocenten er fastsat til 17%. Selvom du skal betale skat af eventuelle gevinster hvert år, er denne skat lavere end den skat, du normalt skal betale for aktieindkomst. Derfor er det mere økonomisk rentabelt at udnytte din aktiesparekonto først.

Hvis du derfor står over for valget mellem at starte med at bruge din aktiesparekonto eller aktiedepot, vil det næsten altid være bedst at udnytte din aktiesparekonto op til indskudsloftet, før du bruger et almindelig aktiedepot.

Hvis du planlægger at investere mere end indskudsloftet, kan det være en god idé at kombinere aktiesparekontoen med et almindeligt aktiedepot.

2. Brug din aktiesparekonto til ETF’er

Aktiesparekontoen beskattes efter lagerprincippet, hvilket betyder, at beskatningen sker løbende i stedet for kun ved salg. Derfor kan det i mange tilfælde være mere økonomisk fordelagtigt at bruge aktiesparekontoen til at investere i Exchange-Traded Funds (ETF’er) fremfor danske indeksfonde. Det skyldes, at ETF’er generelt har lavere omkostninger end de danske indeksfonde.

Desuden tilbyder ETF’er en nem og bekvem måde at sprede sin risiko på. Ved at investere i globale ETF’er, kan investorer nemlig få eksponering til et bredt udvalg af aktier fra forskellige lande og sektorer.

3. Lav et årligt tjek af din konto

Hvis du lider et tab i løbet af et år på din aktiesparekonto, kan du genopbygge din konto ved at indsætte flere penge. Der er et maksimalt beløb, du kan indsætte på denne konto, som i reglerne er kendt som indskudsloftet.

Ved at indsætte penge op til dette loft, kan du minimere tabets indvirkning og muligvis øge din chance for at tjene overskud til en lavere beskatning i de kommende år.

Indskudsloftet ændres også løbende i lovgivningen, hvilket gør det oplagt at lave et årligt tjek for om du er over eller under beløbsgrænsen, så du kan få mest ud af din aktiesparekonto.

Når du skal vurdere om du kan indskyde mere på din aktiesparekonto uden at overstige indskudsloftet, skal du tage udgangspunkt i kursværdien d. 31 december sidste år. Hvis kursværdien her var mindre end beløbsgrænsen, kan du indskyde differencen.

På investeringsplatforme som Nordnet og SaxoInvestor, kan du se hvor meget du har tilbage før du rammer indskudsloftet, så du holder dig inden for reglerne.

4. Lav samme investeringer som din ægtefælle

Hvis du er gift kan det være en god strategi at investere på samme måde på tværs af begge ægtefællers aktiesparekonti. Ved at investere i de samme aktier, vil ægtefællerne være på samme niveau, hvis aktierne enten stiger eller falder i værdi.

Hvis de investerer forskelligt og den enes aktier falder i værdi, mens den andens stiger, vil de ifølge aktiesparekonto reglerne ikke kunne udnytte det positive afkast fra den ene konto til at kompensere for det negative afkast fra den anden konto. Det skyldes, som tidligere nævnt, at man ikke kan modregne et negativt afkast på den ene konto i et positivt afkast på den anden konto.

Ved at investere i de samme aktier kan ægtefællerne derfor potentielt undgå store forskelle i deres individuelle afkast eller tab, og dermed optimere deres afkast til at være det samme på begge konti.

Vælg den billigste aktiesparekonto

Som et led i optimering af din aktiesparekonto, er det vigtigt, at du vælger en aktiesparekonto med lave omkostninger. Har du en aktiesparekonto med høje gebyrer, mister du nemlig hurtigt fordelene ved at optimere dine investeringer ud fra dit afkast.

Har du endnu ikke en aktiesparekonto? Så vælg en af de nedenstående platforme. Det er både de bedste og billigste steder at have en aktiesparekonto lige nu:

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.

Investering har risici, din porteføljeværdi kan falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.

Har du allerede en aktiesparekonto, som ikke er i ovenstående liste? Så overvej muligheden for at flytte din aktiesparekonto.