6 alternative investeringer med mulighed for højt afkast

Alternative investeringer

Alternative investeringer er populære blandt investorer der søger et højt afkast eller spredning i deres investeringsportefølje. Lær mere om alternativ investering i denne artikel.

Hvad er en alternativ investering?

Alternative investeringer er en aktivklasse, der dækker over alle typer af investeringer ud over traditionelle investeringer som aktier, obligationer, ejendomme og kontanter.

Eksempler på alternative investeringer inkluderer derivater, venturekapital, råvarer, hedgefonde, private equity, kunst, samleobjekter, kryptovalutaer og crowdlending.

Hver af disse investeringer har deres egne risici og fordele, og det er vigtigt for investorer at undersøge hver enkelt investering for at forstå dens egenskaber. Mange alternative investeringer er uregulerede, risikofyldte og/eller komplekse og beskyttes ikke af Garantiformuen.

5 bedste alternative investeringer

Her er en liste over alternative investeringer som har potentiale for højt afkast. Til et højt afkast medfører også en forhøjet risiko for at miste din kapital.

1. Crowdlending

Crowdlending er en god alternativ investering, da det giver investorer mulighed for at få et højere afkast sammenlignet med de traditionelle obligationer.

Det er relativt nemt at komme i gang med crowdlending og kan gøres via en online crowdlending-platform. Det kræver heller ikke store mængder kapital at komme i gang med investering i crowdlending lån.

Der er dog også nogle risici forbundet med crowdlending, som investorer bør være opmærksomme på. Blandt andet er der risiko for at låntageren ikke kan betale lånet tilbage.

2. Kryptovaluta

Kryptovaluta er et interessant alternativ til traditionelle investeringer, da de har en højere volatilitet og dermed potentiale for større afkast. Det er relativt nemt at handle kryptovaluta, da det kan gøres online fra platforme som Coinbase og Binance.

Der er imidlertid et par ting, som man skal være opmærksom på, før man investerer i kryptovaluta. Først og fremmest bør man undersøge markedet og sørge for, at man har en god forståelse af, hvordan kryptovaluta fungerer.

Det er også vigtigt at have en god risikostyring og diversificere sin portefølje. Kryptomarket er relativt nyt og usikkert, og der er stor risiko for høje prisudsving. Det betyder, at det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår det er bedst at købe og sælge, og man bør derfor være forsigtig med at investere for store beløb.

Derudover er der nogle sikkerhedsrisici, som man skal være opmærksom på. Kryptovaluta er ofte mål for hackinger, så det er vigtigt at holde sin konto sikker. Ved køb af kryptovaluta er det også vigtigt at vælge en pålidelig børs, som kan beskytte dine midler mod svindel og tyveri.

3. Retssager

Hvis du er på udkig efter alternative investeringer der ikke er afhængig af det øvrige marked, kan du overveje at investere i retssager. Rigtig mange retssager bliver ikke ført, fordi der ikke er penge til at føre retssagen.

Crowdfunding har åbnet nye muligheder for at finansiere retssager. Investorer kan få et årligt afkast på op til 20-30%, hvilket gør det attraktivt at diversificere porteføljen med investeringer i retssager.

En af de mest populære platforme til investering i retssager er AxiaFunder.

4. Samlerobjekter

Samlerobjekter kan være en god alternativ investering, da de ofte har en tendens til at stige i værdi over tid. De har også en tendens til at være relativt stabile over tid, hvilket gør dem attraktive for investorer.

Der er dog et par risici, som man skal være opmærksom på, når man investerer i samlerobjekter.

For det første kan det være vanskeligt at bestemme, hvad et objekt er værd, da det ofte kommer ned på et spørgsmål om vurdering.

For det andet kan det være vanskeligt at finde købere, når man ønsker at sælge objektet, hvilket kan skabe et risikabelt ligegyldigt element.

Desuden kan efterspørgslen og priserne på samlerobjekter variere betydeligt, hvilket betyder, at man bør være meget forsigtig, når man overvejer at investere i dem.

5. Råvarer

Investering i råvarer kan være en god alternativ investering, fordi råvarer ikke er så overfølsomme overfor inflation, som mange andre typer af investeringer.

Prisen på råvarer kan variere meget afhængigt af markedsforholdene. Det kan også være vanskeligt at sælge råvarer, da de ikke er så likvide som andre investeringer. Derudover er der risiko for at råvarer kan blive devalueret på grund af forandringer i teknologi eller ændringer i forbrugsmønstre.

Du kan handle råvarer gennem platforme som Nordnet og SaxoInvestor.

6. Kunst

Kunst er en god mulighed for alternativ investering, fordi den har en tendens til at holde eller stige i værdi over tid. Derudover er en investering i kunst ikke voldsomt korrelleret med det øvrige marked.

Det kan være en risikabel investering, da værdien af ​​udtrykket kunst er meget subjektiv og dens langsigtede værdi er vanskelig at forudsige.

Hvis du er interesseret i at eje store kunstværker, kan du investere i andele af malerier fra kendte kunstnere på en platform som Masterworks.com.

Fordele ved alternativ investering

  • Diversificering: Alternativ investering kan hjælpe med at sprede en investors portefølje ved at inkludere aktiver, der ikke er korrelerede med traditionelle investeringer som aktier og obligationer. Det kan reducere den samlede risiko for porteføljen.
  • Potentielt højere afkast: Nogle alternative investeringer, som private equity og venturekapital, kan potentielt give højere afkast end traditionelle investeringer.
  • Inflationssikring: Visse alternative investeringer, såsom fast ejendom og råvarer, kan give beskyttelse mod inflation, da deres værdi ofte stiger i takt med stigende priser.
  • Lavere volatilitet: Nogle alternative investeringer, såsom hedgefonde og private debt-fonde, kan være mindre volatile end traditionelle aktie- og obligationsmarkeder, hvilket kan være attraktivt for investorer, der søger mere stabile afkast. Det er dog ikke altid tilfældet.

Ulemper ved alternativ investering

  • Illikviditet: Mange alternative investeringer er illikvide, hvilket betyder, at de kan være svære at købe og sælge hurtigt og nemt. Det kan gøre det vanskeligt for investorer at få adgang til deres penge, når de har brug for det.
  • Højere omkostninger: Alternativ investering kan have højere omkostninger end traditionelle investeringer, såsom gebyrer og forvaltningshonorarer. Det kan reducere de samlede afkast for investoren.
  • Kompleksitet: Alternativ investering kan være mere kompleks end traditionelle investeringer og kan kræve en højere grad af ekspertise og forståelse for at vælge og administrere disse investeringer.
  • Mangel på gennemsigtighed: Alternativ investering kan i nogle tilfælde mangle gennemsigtighed, og det kan være vanskeligt at få detaljerede oplysninger om de underliggende investeringer og strategier. Det kan gøre det vanskeligt for investorer at vurdere risikoen og værdien af disse investeringer.
  • Risiko for tab: Som med enhver investering er der en risiko for tab med alternative investeringer. Nogle alternative investeringer, såsom venturekapital og hedgefonde, kan være højrisiko og kan føre til betydelige tab for investorer.

Ofte stillede spørgsmål

En alternativ investering er en investering, der er forskellige fra traditionelle investeringer som aktier, obligationer, ejendomme og kontanter.

Alternativ investering omfatter investeringer som kunst, antikviteter, venturekapital, crowdlending, kryptovaluta og hedgefonde.

Disse typer investeringer har ofte vist sig at generere højere afkast end traditionelle investeringer, men de kan også være meget risikable.

Den bedste alternative investering afhænger af dine mål, risikovillighed og økonomiske situation. Nogle af de mest populære alternative investeringer er kryptovaluta og crowdlending. Det er vigtigt at undersøge hver investering nøje, så du kan træffe informerede beslutninger.