Hvad er A-aktier?

A-aktier kaldes også en stamaktier eller ordinære aktier. En A-aktie er en aktieklasse, som har andre rettigheder end B-aktier og C-aktier.

Den rettighed der typisk hører med til en A-aktie, er flere stemmer per aktie til generalforsamlingen. Investorer med a-aktier vil derfor ofte have mere indflydelse på selskabet.

Ifølge aktieselskabsloven må forholdet mellem stemmerne maksimalt være 1/10, hvilket betyder at A-aktier maksimalt må have 10 gange så stor stemmekraft end de øvrige aktieklasser.

I et selskabs vedtægter kan du finde en detaljeret beskrivelse af de forskellige aktieklasser. Det kan du typisk finde på et børsnoterets selskabs hjemmeside.