Guide til investering i obligationer i 2024

Investering i obligationer

Investering i obligationer er et populært valg for privatinvestorer, der ønsker at få en stabil afkast på deres investeringer med lavere risiko. Det er imidlertid vigtigt at vide, hvad du skal overveje, før du begynder at investere i obligationer. I denne artikel kan du lære om de forskellige typer obligationer og hvordan du vælger de rigtige obligationer til din investeringsportefølje.

Hvad er obligationer?

Obligationer er et finansielt instrument, der er udstedt af enten en regering eller en virksomhed som et lån. Når man investerer i obligationer, udsteder udstederen en gældsbrev, som er et kontraktmæssigt dokument, der angiver, hvornår og hvordan lånet skal betales tilbage. Det er som regel et fast forrentet lån, hvor den faste rente ikke ændres, mens lånet løber.

Obligationer er typisk mindre risikofyldte end aktier, men afkastet er også lavere. Obligationer er et populært investeringsvalg, fordi de er relativt sikre og giver en stabil indkomst. I modsætning til aktier har obligationer et forudsigeligt afkast og har ikke nødvendigvis brug for at stige i værdi for at give investorerne afkast. I stedet betales afkastet ud til investorerne i form af renter, der er afregnet på bestemte tidspunkter, som ofte er årligt.

Obligationer kan være enten kort eller lang tid, og deres løbetid og afkast afhænger af den specifikke type obligation, der investeres i.

Hvorfor investere i obligationer?

Investering i obligationer er en god måde at diversificere din portefølje og sprede din risiko. Obligationer er generelt mindre volatile end aktier, og de giver en stabil strøm af afkast i form af rentebetalinger.

Obligationer giver også en vis grad af sikkerhed og stabilitet til din portefølje. Selv om obligationskurser kan svinge, svinger deres værdi generelt ikke så voldsomt som aktier. Obligationspriserne er også mindre påvirket af økonomiske konjunkturer, hvilket gør dem til attraktive investeringer for konservative investorer.

Obligationer er en god måde at generere indkomst på, da de rentebetalinger, du modtager fra obligationer, kan give en stabil indtægtskilde. Dette er især vigtigt for pensionister og investorer, der har brug for en regelmæssig indkomst.

For andre investorer er investering i obligationer et vigtigt element i at skabe en veldiversificeret investeringsportefølje.

Afkast ved investering i obligationer

Afkastet fra investering i obligationer kommer fra rentebetalinger, eventuelle kursstigninger og valutaudsving.

Rentebetalingerne er de betalinger, som udstederen af obligationen giver til investoren på et bestemt tidspunkt.

Kursstigningerne er stigninger i obligationens værdi, der kan opnås, når den handles på markedet.

Hvis du handler med udenlandske valutaer, kan udsving i valutakurser også påvirke dit afkast.

Risiko ved investering i obligationer

Investering i obligationer involverer forskellige former for risiko. Her er nogle af gængse risici:

  • Renterisiko: Obligationer har en fast rente og vil ikke tilpasse sig rentestigninger, hvilket kan betyde lavere afkast, hvis renterne stiger.
  • Kreditrisiko: Obligationer er udstedt af virksomheder eller organisationer, hvilket betyder, at investoren kan risikere at tabe hele eller dele af sin investering, hvis udstederen ikke kan betale sine forpligtelser.
  • Inflationsrisiko: Obligationer har en fast rente, der ikke ændrer sig i takt med inflationsraten. Det betyder, at den faktiske værdi af investeringen kan falde, hvis priserne stiger.
  • Valutarisiko: Hvis du køber udenlandske obligationer i en fremmed valuta, risikerer du at valutaudsving mindsker dit afkast.

Bedste mæglere til investering i obligationer

Du kan både købe obligationer direkte, gennem investeringsforeninger eller som ETF’er. Her er nogle af de mest populære børsmæglere i Danmark, som tilbyder handel med obligationer:

Investering har risici, din porteføljeværdi kan falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.

Finansielle instrumenter kan både stige og falde i værdi. Der er en risiko for, at du ikke får de investerede penge tilbage. Dette er et reklamelink.

{etoroCFDrisk}% af detailinvestorer taber penge, når de handler CFD’er med denne udbyder. Du bør overveje, om du har råd til at tage den høje risiko for at miste dine penge. Dette er et reklamelink.

Når du skal vælge en investeringsplatform til investering i obligationer, bør du være opmærksom på, at det ikke er alle platforme, der tilbyder direkte investering i obligationer.

eToro kan du kun investere i obligationer via ETF’er. Nordnet tilbyder både handel med obligationer i investeringsforeninger og ETF’er. Hvis du vil købe obligationer direkte gennem Nordnet, skal du ringe ind, hvilket er dyrt i kurtage. Hvis du ønsker at investere direkte i enkelte obligationer, er SaxoInvestor derfor det bedste valg.

Eksempel på investering i obligationer

Lad os tage et eksempel med, hvordan du investere i obligationer på Saxo.

Her kan du gå til “Markeder” og så vælge “Obligationer”. Det vil føre dig til denne skærm, hvor du finder et overblik over obligationer:

Obligationer på Saxo

Du kan sortere ud fra område og type af obligationer. Du kan lære mere om en specifik obligation ved at klikke på den.

Investering i obligationer eksempel

Hvis du ønsker at investere i obligationen, skal du blot trykke “Køb”. Så kommer du videre til følgende skærm, hvor du kan oprette en ny handel:

Køb obligationer Saxo

Bud viser hvad de højstbydende obligationskøbere er villige til at købe for, mens udbud viser hvad investorer der ejer obligationen er villig til at sælge for.

Den nominelle værdi for en obligation er det beløb, der betales til obligationsejeren, når obligationen udløber.

Løbetid bruges til at indikere om din handelsordre skal være aktiv i en dag eller længere tid.

Handelsgebyrer viser hvor meget du skal betale for at erhverve obligationen.

Markedsværdi indikerer den pris som obligationen handles til.

Du kan med fordel dobbelttjekke om kursen er den samme hos din børsmægler, som på Nasdaq.

Ofte stillede spørgsmål

Det afhænger af dine økonomiske mål og risikoprofil. Obligationer kan være en god måde at opnå en stabil afkast på dine investeringer, men de er ofte mindre risikable end aktier. Det er vigtigt at forstå de forskellige typer obligationer og deres risici, før du investerer.

Investering i obligationer involverer køb af en form for lån, der udstedes af et selskab eller regering. Når man investerer i obligationer, låner man penge til udsteder for en bestemt løbetid og mod et forrentningsbeløb. Det forrentningsbeløb er den rente, der betales tilbage til investoren. Når lånets løbetid udløber, skal udsteder tilbagebetale det fulde lånebeløb til investoren.

Ja, det er muligt at tabe penge på obligationer. Dette kan ske, hvis renterne stiger, så obligationerne ikke længere er så attraktive som de tidligere var. Dette kan resultere i, at obligationerne handles til en pris, der er lavere end den pris, du købte dem til. Hvis du ikke sælger, modtager du tilbagebetalingen på trods af rentestigningen. Du kan også tabe penge på obligationer, hvis udstederen går konkurs eller ikke længere har mulighed for at tilbagebetale obligationen.

Risikoen ved obligationer er, at udstederen ikke kan tilbagebetale pengene, eller at renten bliver sat ned. Dette kan ske, hvis udstederen går konkurs eller ikke har nok midler til at betale renter og afdrag. Derudover er der en risiko for, at markedsrenten stiger, hvilket kan føre til, at obligationerne ikke længere er konkurrencedygtige i forhold til andre investeringer. Dette kan reducere værdien af obligationerne. Endelig er der også risici forbundet med valutakurser og inflation.