Hvad er B-aktier?

En B-aktie er en aktieklasse, som har andre rettigheder end A-aktier og C-aktier. B-aktier har ofte højere handelsvolumen på børsen end de øvrige aktieklasser. Dog har B-aktier typisk lavere stemmeret til generalforsamlinger end en A-aktie. I et selskabs vedtægter kan du finde en detaljeret beskrivelse af de forskellige aktieklasser. For børsnoterede selskaber vil det typisk…

Hvad er A-aktier?

A-aktier kaldes også en stamaktier eller ordinære aktier. En A-aktie er en aktieklasse, som har andre rettigheder end B-aktier og C-aktier. Den rettighed der typisk hører med til en A-aktie, er flere stemmer per aktie til generalforsamlingen. Investorer med a-aktier vil derfor ofte have mere indflydelse på selskabet. Ifølge aktieselskabsloven må forholdet mellem stemmerne maksimalt…

Aktieklasser

I et aktieselskab kan man opdele aktierne i forskellige aktieklasser, som A-aktier, B-aktier og C-aktier, således at der er forskel på aktierne. I mellem de forskellige aktieklasser er der typisk forskel på rettigheder vedrørende udbytte og stemmekraft. En opdeling i aktieklasser gør det derfor muligt at beholde kontrollen internt i selskabet, samtidig med at at…

Volatilitet

Volatilitet

Volatilitet er et mål for den risiko, der er forbundet med en investering. Den bruges til at beskrive udsving i prisen på et værdipapir over tid og anvendes ofte som et mål for risiko. Man måler volatiliteten ud fra udsving i kursen på en investering. Et værdipapir med høj volatilitet vil opleve større kurssvingninger end…

Finansordbog

Lær om forskellige finansielle begreber i denne finansordbog. A A-aktier Aktieklasser Aktiesparekonto B B-aktier C C-aktier Crowdlending CopyTrading Cykliske aktier D DayTrading Dividende Defensive aktier Deflation E Emission F Fundamental analyse G Gearing H Hyperinflation I Inflation J K Kryptovaluta Kurtage L M N O P Q R S Stagflation T Teknisk analyse U Udbytte…